Casestudy Boerhaave Medisch Centrum, 2021

NL

Deze casestudy ben ik begonnen met een trendonderzoek naar toekomstige schoonheidsidealen. Ik heb dit onderzoek visueel vertaald voor Boerhaave Medisch Centrum te Amsterdam. Als creatief voorstel heb ik gekeken naar hoe de wetenschappelijke kennis over “healing environments” Boerhaave zou kunnen helpen met positieve bijdrage leveren voor het zelfbeeld van hun cliënten.

Ik heb drie stijlen gecreëerd als sfeer inspiratie voor Boerhaave Medisch Centrum.
Deze stijlen bevatten elk hun eigen kleurschema, materialen opties en tekstuele ondersteuning.

ENG

I’ve started this casestudy with a trendresearch for the future of beauty standards. I’ve made a visual translation for Boerhaave Medisch Centrum in Amsterdam. As creative proposition I looked at the scientific knowledge about “healing environments” and how it can help Boerhaave with giving their clients a better self image.

I’ve created three styles for Boerhaave Medisch Centrum, each with their own characteristics.
These styles have their own color scheme, materials and textual support.

“Door je lichaam en geest te matchen met je leefruimte creëer je een gezonde leefomgeving.”

“By matching your body and mind to your personal space you create a healthy environment.”