Het geneeshuis,  2020

“Als de huidige manier van genezen niet optimaal benut kan worden, is het dan niet beter om te kijken naar wat andere mogelijkheden zijn?”

NL

Ik heb onderzoek gedaan naar wat op interieur gebied een positieve bijdrage kan leveren aan de psychische gezondheid van de mens.

Geïnspireerd door de werking van geneeskrachtige kruiden ben ik gaan onderzoeken of deze kruiden gebruikt kunnen worden om textiel te verven. Met uiteindelijk de visie dat deze geneeskrachtige eigenschappen kunnen worden overgedragen van textiel op de huid.

In mijn onderzoek naar nieuwe manieren van genezen kwam ook geur als een belangrijk onderwerp naar boven. Dit heb ik verwerkt in raamdecoratie en losse objecten. Ik heb materiaal onderzoek gedaan waarbij de geur van etherische oliën vrijkomt als de zon erop schijnt. Ik ben van drie geuren uit gegaan: lavendel, citrus en rozen. Deze worden door veel mensen als prettig ervaren.

Door gelijkmatige verspreiding heeft de geur een positief effect op patiënt en zorgpersoneel.

Laten we van een ziekenhuis een geneeshuis maken.

 

“If the current way of healing cannot be used optimally isn’t it better to look at what other possibilities are?”

ENG

I’ve started a research about what elements in a living space has a positive influence of the mental wellbeing of a person.


I was inspired by the healing powers of herbs and started experimenting whether these herbs could be used to dye textiles. I had a vision in mind that the healing powers of the herbs could be transferred by textiles to the skin.


Scent was an important topic in my research into new ways of healing. I’ve incorporated this into window decoration and individual objects. I have done material research that releases the scent of essential oils when the sun shines on it. I started with three scents: lavender, citrus and rose. These are experienced as most pleasant by many people.

The scents have a positive effect on patients and healthcare staff by spreading it evenly.

Let’s turn a hospital into a healing house (geneeshuis).